CONDICIONS DE PAGAMENT I ANUL•LACIÓ DELS NOSTRES PRODUCTES

 

1. MÍNIM DE PARTICIPANTS

El preu està basat en un mínim de persones el qual ha estat prèviament informat el client i publicat en la nostra web. Si el mateix canviés l’agència es reserva el dret a modificar el seu preu i informar el client amb un mínim de 20 dies naturals previs a la sortida del viatge.
El client, una vegada acceptat el nou preu, haurà d’abonar la diferència que pogués resultar, en qualsevol cas, amb anterioritat a l’inici dels serveis. Qualsevol modificació sol•licitada pel Viatger en l’itinerari o prestació dels serveis, podrà donar lloc a la modificació del preu.
Si la realització del viatge combinat requerís la participació d’un mínim de persones prèviament notificat al viatger i, per alguna causa, no s’aconseguís aquest mínim, l’Agència podrà cancel•lar els serveis contractats i reemborsar al viatger el total dels pagaments que aquest hagi realitzat, d’acord amb la normativa vigent, informant el consumidor amb la següent antelació:
1.° 20 dies naturals abans de l’inici del viatge combinat en el cas dels viatges de més de 6 dies de durada,
2.° 7 dies naturals abans de l’inici del viatge combinat en el cas dels viatges d’entre 2 i 6 dies de durada,
3.° 48 hores abans de l’inici del viatge combinat en el cas de viatges de menys de 2 dies de durada,
Tenint com a única obligació, a elecció del Viatger, el reemborsament de les quantitats pagades o la realització d’un altre viatge combinat de qualitat equivalent o superior sempre que l’organitzador o detallista pugui proposar-l’hi.

 

2. RESERVES I CESSIÓ

El viatger podrà cedir el contracte de viatge combinat a una persona que reuneixi totes les condicions aplicables a aquest contracte.

 

3. RESOLUCIÓ, CANCEL•LACIÓ I DRET DE DESISTIMENT DEL CONTRACTE PEL CONSUMIDOR I L’ORGANITZADOR

L’art. 160 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre estableix que en qualsevol moment anterior a l’inici del viatge combinat el Viatger podrà resoldre el contracte i en aquest cas l’organitzador, o, en el seu cas, els detallistes podran exigir-li que pagui una penalització que sigui adequada i justificable. El contracte podrà especificar una penalització tipus que sigui raonable basada en l’antelació de la resolució del contracte respecte a l’inici del viatge combinat i en l’estalvi de costos i els ingressos esperats per la utilització alternativa dels serveis de viatge. En absència d’una penalització tipus, l’import de la penalització per la resolució del contracte equivaldrà al preu del viatge combinat menys l’estalvi de costos i els ingressos derivats de la utilització alternativa dels serveis de viatge. L’organitzador o, en el seu cas, el detallista haurà de facilitar al Viatger que el sol•liciti una justificació de l’import de la penalització.
L’organitzador i, si escau, el detallista podrà cancel•lar el contracte i reemborsar al Viatger la totalitat dels pagaments que aquest hagi realitzat, però no serà responsable de cap compensació addicional, si l’organitzador es veu en la impossibilitat d’executar el contracte per circumstàncies inevitables i extraordinàries i es notifica la cancel•lació al Viatger sense demora indeguda abans de l’inici del viatge combinat.

 

4. PAGAMENTS

Una vegada confirmats per escrit al client la totalitat dels serveis publicats com inclosos en el paquet o en el seu cas els sol•licitat explícitament pel client s’aplicarà la següent política de pagaments:
• 30% del total a la confirmació dels serveis.
• 70% restant, 15 dies abans del dia de sortida del viatge.

 

5. FORMA DE PAGAMENT

El pagament s’efectuarà per transferència al compte ES48 0049 6059 95 2816348227.

 

6. CANCEL•LACIONS

Independentment de les despeses que puguin aplicar els proveïdors de serveis associats al viatge combinat, els quals serà d’aplicació obligatòria sobre el client, s’aplicaran les següents despeses de cancel•lació si el client desistís del viatge programat una vegada se li hagués confirmat:
• 30% del total quinze dies abans de la sortida del viatge.
• 100% del total una setmana abans de la sortida del viatge.
• Excepció:
o Les bicicletes i serveis llogats a través de la web Rent a Bike.com tenen les seves pròpies condicions de cancel•lació.

holiganbetjojobetcasibomMeritkingcasibom girişgüvenilir bahis sitelerigüvenilir bahis sitelericasibom girişcasibom girişbetsatGrandpashacasibomjojobetGrandpashaholiganbetpinbahiscasibomGrandpashaholiganbetjojobetpinbahiscasibomjojobetholiganbetbetsatpinbahisbahsegeldumanbet
Ev eşyası depolamaMaps